Program Ciepłe Mieszkanie 2024 – warunki dofinansowania termomodernizacji

program ciepłe mieszkanie 2024

Już od kilku lat w naszym kraju podejmowane są działania, które mają na celu poprawę warunków mieszkaniowych Polaków, a także skupiają się na trosce o nasze środowisko. Jednym z takich działań jest program Czyste Powietrze, który zapoczątkowany został w 2018 roku. Celem tego programu jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych, co ma przyczynić się zarówno do poprawy efektywności energetycznej, jak i do coraz szerszego wdrażania proekologicznych rozwiązań – m.in. poprzez usunięcie kopciuchów i inwestycje w nowe, przyjazne środowisku sposoby ogrzewania domów.

W 2022 roku wystartował natomiast program Ciepłe Mieszkanie, który skoncentrowany jest natomiast na termomodernizacji mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. Kto może skorzystać z programu, jakie są jego warunki i do kiedy można składać wnioski? Tego wszystkiego dowiecie się w naszym tekście. 

Kto może skorzystać z programu Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie przeznaczony jest dla osób fizycznych, które:

 • posiadają pełne prawo własności mieszkań, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych;
 • posiadają ograniczone prawo rzeczowe do mieszkań znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za definicję „ograniczonego prawa rzeczowego do mieszkania” rozumie się służebność, użytkowanie, zastaw, a także spółdzielcze własnościowe prawo do danego mieszkania oraz posiadanie mieszkania, które obciążone jest hipoteką.

Dodatkowo prawo do przystąpienia do programu Ciepłe Mieszkanie mają także wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Co ważne, wymienione wyżej podmioty mogą przystąpić do programu Ciepłe Mieszkanie tylko wtedy, jeśli chęć uczestnictwa w nim wyraziła gmina, w której znajduje się mieszkanie. Obecnie udział w programie Ciepłe Mieszkanie nie jest obligatoryjny, a jedynie dobrowolny, zatem żadna z gmin nie jest zobowiązana do wzięcia w nim udziału.

Kolejnym warunkiem, który umożliwia przystąpienie do programu Ciepłe Mieszkanie jest posiadanie przestarzałego źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe, tzw. „kopciucha”, który nie spełnia wymagań klasy 5 bądź niższej, zgodnych z normą europejską EN 303-5. 

Co obejmuje dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie?

Jak wspomniano już wcześniej, dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie ma za zadanie wspomóc lokatorów w termomodernizacji ich mieszkań. Co zatem dokładnie może być sfinansowane dzięki środkom pozyskanych w ramach omawianego programu?

Osoby przystępujące do programu Ciepłe Mieszkanie mogą wymienić nieefektywne źródło ciepła na takie, które umożliwi im sprawniejsze, wydajniejsze oraz ekologiczne ogrzanie mieszkania. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu, można zakupić oraz zamontować:

 • pompę ciepła typu powietrze – powietrze;
 • pompę ciepła typu powietrze – woda;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł na pellet o podwyższonym standardzie;
 • elektryczne urządzenie grzewcze (inne niż wymienione wyżej pompy ciepła).

Dodatkowo, środki pozyskane w ramach programu Ciepłe Mieszkanie może zostać wykonana także:

 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.

Programie ciepłe mieszkanie obejmuje także dofinansowanie na:

 • podłączenie poszczególnych lokali mieszkalnych do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych;
 • zakup oraz montaż okien i drzwi;
 • zakup oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac przeprowadzonych w lokalu. 

Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie takich działań jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zakup oraz montaż wentylacji mechanicznej, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dofinansowanie prac związanych z tymi modernizacjami może być uzyskane tylko wtedy, jeśli beneficjent programu najpierw wymienił nieefektywne źródło ciepła w swoim lokalu i/lub podłączył mieszkanie do zbiorczego źródła ciepła w budynku.  

Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, które przeznaczone jest dla wspólnot mieszkaniowych. Podmioty te, poza skorzystaniem z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, a także modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania mogą także ubiegać się o dofinansowanie takich działań jak:

 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • ocieplenie okien, drzwi, bram garażowych;
 • ocieplenie przegród budowlanych;

Wykonanie dokumentacji opartej na przeprowadzonym wcześniej audycie energetycznym oraz dokumentacji projektowej. 

Program Ciepłe Mieszkanie – na jakie kwoty dofinansowania można liczyć?

Kwota dofinansowania, jaka może być przyznana beneficjentowi w ramach programu Czyste Mieszkanie jest uzależniona od dochodów osoby ubiegającej się o wsparcie na termomodernizację mieszkania. Osoba fizyczna może, w ramach dofinansowania, uzyskać maksymalnie 41 tysięcy złotych. Jak zatem przedstawiają się kolejne progi?

Pierwszy próg – Osoby fizyczne, których dochody roczne nie przekraczają 135 tysięcy złotych mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. W praktyce jest to kwota do 16 500 złotych.

Drugi próg – Osoby fizyczne, których dochód:

 • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2651 zł miesięcznie;
 • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1894 zł na osobę miesięcznie – mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę maksymalnie 27 500 złotych.

Trzeci próg – Osoby fizyczne, których dochód:

 • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 1526  zł miesięcznie;
 • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1090 zł na osobę miesięcznie lub osoby, które posiadają prawo do zasiłku okresowego, stałego, rodzinnego lub opiekuńczego – mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę maksymalnie 41 000 złotych.

Jeśli natomiast, osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, zamieszkują w jednej z gmin o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu to kwota dofinansowania zwiększa się o 5% (na każdym z trzech progów). Dofinansowanie w ramach opisywanego programu przedstawia się wówczas następująco:

Pierwszy próg – dofinansowanie do 35% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę do 19 000 zł;

Drugi próg – dofinansowanie do 65% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę do 29 500 zł;

Trzeci próg – dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę do 43 900 zł.

Nieco inaczej przedstawia się natomiast kwestia dofinansowań, o które ubiegać się mogą wspólnoty mieszkaniowe. Mogą się bowiem one ubiegać o pokrycie aż 60% kosztów kwalifikowanych, jakie poniesione zostały w ramach termomodernizacji. A dokładniej kwota przyznana w ramach programu Ciepłe Mieszkanie dla wspólnot mieszkaniowych to:

 • do 150 tysięcy złotych – jeśli w ramach przedsięwzięcia zrealizowana została wyłącznie termomodernizacja, a nie wymieniono źródła ciepła;
 • do 350 tysięcy złotych – jeśli wykonana została zarówno termomodernizacja, jak i wymiana źródła ciepła;
 • do 360 tysięcy złotych – jeśli oprócz termomodernizacji i wymiany źródła ciepła zakupiono i zamontowano także mikroinstalację fotowoltaiczną. W tym przypadku kwota dofinansowania może wzrosnąć nawet do 375 tysięcy złotych, jeśli wspólnota mieszkaniowa zdecydowała się na zakup i montaż pompy ciepła.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski w ramach programu Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie zapoczątkowany został w 2022 roku, a zgodnie z obecnymi informacjami jego realizacja ma trwać do 2026 roku. Warto jednak zaznaczyć, że przedsięwzięcie, które ma zostać dofinansowane w ramach omawianego programu musi zostać zakończone do 31.12.2025 roku. 

Warto także zaznaczyć, że każda osoba zainteresowana udziałem w programie powinna złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy. Naboru wniosków nie prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poszczególne gminy wskazują także terminy naborów wniosków. Każdy lokal mieszkalny może skorzystać z dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie wyłącznie jeden raz.